×
 x 

Ostukorv on tühi.

Lugege kindlasti enne magnetite tellimist ja kasutamist!

Ohutusnõuded, millest tuleb kinni pidada, kui kasutate või lasete kasutada magnet.ee-st ostetud magneteid või püsimagneteid üldiselt:

1. Käsitle magneteid ettevaatlikkusega, et ära hoida vigastuste ja kahjustuste tekkimist.
1.1. Suure tõmbetugevusega magneteid käsitle erilise ettevaatlikkusega, et ära hoida võimalike tõsiste vigastuste ja kahjustuste tekkimine.
1.2. Magnet on rabedapoolse materjalistruktuuriga. Suure tõmbetugevusega magnetid võivad teineteise poole tõmbudes kokkulöögi tagajärjel puruneda, mille tulemusena laialipaiskuvad killud võivad vigastada Sind ja kõrvalseisjaid ning kahjustada ümbruses olevaid esemeid.
1.3. Ära aseta mitte mingil juhul kehaosi suure tõmbetugevusega magnetite vahele või magneti ja magnetiseeruva pinna vahele.

2. Magneteid, eriti suure tõmbetugevusega magneteid käsitledes kasutada kaitseprille ja kindaid.

3. Ära aseta magnetit seadmete ligi, mis on tundlikud tugevale magnetväljale, näiteks, kuid mitte ainult: arvutiseadmed, monitorid, televiisorid, panga- ja kliendikaardid, meditsiinilised seadmed (nt. südamestimulaator) jne.

4. Ära anna magneteid väikeste laste kätte. Suure tõmbetugevusega magnetid võivad lapsele tõsiseid füüsilisi vigastusi tekitada. Väiksemaid magneteid võivad lapsed mänguhoos alla neelata ning ninna või kõrva asetada.

5. Magneteid ei tohi põletada, kuna põletamisel tekkiv suits on mürgine.

6. Tellides magnet.ee veebilehelt magneteid või magnettooteid kinnitate te sellega, et olete eelpooltoodu hoolikalt läbi lugenud ning aru saanud.

7. AMAGNET OÜ ei võta vastutust ega saa vastutada võimalike kahjude ja vigastuste eest, mis võivad tekkida magnet.ee-st ostetud magnetite valel või hoolimatul käsitlemisel. Kinnitades Tingimused ostmisel magnet.ee-st, aktsepteerib Ostja siin näidatud ohutusnõudeid ja kinnitab, et on neist aru saanud.

 

×

TOP