×
 x 

Kundvagnen är tom

Kom ihåg att läsa igenom detta avsnitt innan du beställer och använder magneter!


Säkerhetsföreskrifter som måste följas vid användning eller tillhandahållande av magneter köpta från magnet.ee eller permanentmagneter i allmänhet:

1. Hantera magneter försiktigt för att undvika skador.
1.1. Magneter med hög dragkraft bör hanteras särskilt försiktigt för att undvika risk för allvarlig person- eller egendomsskada.
1.2. Magneten har en ganska spröd materialstruktur. Magneter med hög dragkraft kan gå sönder till följd av krock när de dras ihop och flygande skärvor kan skada dig eller andra i närheten och skada omgivande föremål.
1.3. Placera aldrig någon kroppsdel mellan magneter med hög dragkraft eller mellan magneten och den magnetiserande ytan.

2. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid hantering av magneter och magnetfästen, särskilt när det gäller magneter med hög dragkraft.

3. Placera aldrig magneter nära enheter som är känsliga för starka magnetfält, inklusive men inte begränsade till: datautrustning, skärmar, TV-apparater, bank- och kundkort, medicinsk utrustning (t.ex. pacemaker) osv.

4. Ge aldrig magneter till småbarn. Magneter med hög dragkraft kan orsaka svåra fysiska skador för barnet. Vid mindre magneter finns det risk att det lekande barnet kan svälja dem eller stoppa in dem i näsan eller örat.

5. Magneter får aldrig brännas, röken som uppstår vid förbränning är giftig.

6. I och med att beställa magneter eller magnetprodukter från webbplatsen magnet.ee bekräftar du att du har noga läst igenom de ovanstående föreskrifterna och förstått dem.

7. AMAGNET OÜ åtar sig inget ansvar och kan inte hållas ansvarigt för eventuella egendoms- och personskador som kan uppstå vid felaktig eller vårdslös hantering av magneter köpta från magnet.ee. Genom att acceptera Villkoren vid köp från magnet.ee accepterar Köparen dessa säkerhetsföreskrifter och bekräftar att han/hon har förstått dem.

×

TOP